Co symbolizuje – Mandala

Słowo mandala pochodzi z sanskrytu, gdzie oznacza: cały świat, święty krąg, centrum lub koło życia. Przez swoje oparcie na okręgu jest symbolem doskonałości i jedności. Mandala odwzorowuje porządek natury, cud stworzenia, który nas otacza. Dlatego też kształt mandali jest zwany archetypowym – stanowi pierwowzór zakotwiczony w zbiorowej nieświadomości.

Mandala jest formą, która nas otacza, rozmieszczona jest wokół jakiegoś środka, a wokół niego, rozmieszczone są inne formy. Przede wszystkim dobrze widoczna jest w przyrodzie. Co więcej kształt ten można zaobserwować patrząc np. na słońce, księżyc, gwiazdy, planety, kółka na wodzie, gniazda ptaków, słoje drzew.

Pierwsze doniesienia o mandali pochodzą z Indii, jednak jeśli uznamy za mandale wszystkie wytwory a bazie koła, to możemy zaobserwować jej istnienie już od początków kultury człowieka, bo występowały nawet w paleolicie, na ścianach jaskini w Lascaux, jako spirale.

Jest symbolem znanym wszystkim religiom. Pozwala medytować i nawiązywać łączność z Bogiem. Najwyraźniejszą formę przyjmuje w buddyzmie, jednak pojawia się także w chińskiej Księdze Przemian, gdzie jest symbolem pierwotnej jedności wszelkiego bytu. Także kultura chrześcijańska posiada swoje dzieła: witraże w kształcie rozet w średniowiecznych katedrach, czy też serię mandali Giordano Bruno.

Stanowi podstawę wielu planów architektoniczno-urbanistycznych, co zaobserwować możemy np. w przypadku: buddyjskich stup, islamskich meczetów, chrześcijańskich katedr; a nawet egipskich piramid.

Współcześnie mandale spopularyzował w Europie Carl Gustav Jung – współtwórca psychoanalizy, odkrywając mandalę jako sposób terapii. U swoich pacjentów zauważył, że w chwilach dezorientacji i utraty punktu odniesienia kreślą oni nieświadomie koliste rysunki. Uznając, że są one wyrazem dążenia do ładu i przedstawiają zjednoczenie zwalczających się przeciwieństw, wykorzystał tworzenie mandali i pracę z nimi do wyprowadzania pacjentów z nerwic, depresji i psychoz.

Co symbolizuje Mandala

2016-06-16 Mandalla