Co symbolizuje – Yin Yang

Yin Yang jest symbolem, który oznacza równowagę między siłami przeciwstawnymi: negatywnymi i pozytywnymi; dobro-zło. Stanowi dwie skrajne i przeciwne sobie odmiany energii Chi, czyli dwie przeciwstawne sobie właściwości organizmu, przyrody, wszechświata. Yang i Yin są określeniem przeciwieństw w naturze, w kosmosie i w człowieku.

Mimo, że są dwoma odmiennymi biegunami Yin i Yang znajdują się w każdej substancji jednocześnie, nie mogą być rozdzielone, egzystują we wzajemnym powiązaniu, w stałej równowadze i harmonii. Wszystko co na świecie i we wszechświecie, wewnątrz i na zewnątrz, daje się zakwalifikować do Yang albo do Yin.

Yin Yang jest to starochiński symbol oznaczający wieczny dualizm rzeczywistości. Dobro i zło jest tym samym, różnią się jedynie ich wibracje. New Age twierdzi, że Bóg i Lucyfer uzupełniają się, gdyż siły przeciwne są działaniem tej samej osobowości boskiej.

Yang – to strona lub faza dodatnia, to niebo, słońce światło, dzień, lato, ogień, ciepło, rodzaj męski. W pojęciach dynamicznych czynności lub zjawiska Yang – wyrażają siłę, wzrost, podniecenie, wigor, ruch, energię, szybkość, bystrość, element twórczy.
Yin – to strona lub faza ujemna, księżyc, ciemność, noc, zimno, ziemia, woda, rodzaj żeński. Yin jest wyrazem bierności, powolności, spokoju, bezruchu, apatii, smutku, statyczności, materialności.

Co symbolizuje Yin Yang

2016-07-28 Yin Yang