Co symbolizuje – Wilk

Wilk symbolizuje dzikość, lojalność oraz stadność, w tym rodzinne wartości społeczne. Ukazuje też
niezłomność i wytrwałość, a także dużą odporność, które prowadzą przez życie. Jest symbolem siły i
wewnętrznej mocy.

Według niektórych plemion wilk poprowadzi ludzi do najgłębszych poziomów siebie samego, do swej intuicji i
wewnętrznej wiedzy. Jest wędrowcem, odkrywcą i nauczycielem. Obdarzony jest intuicją, kt,ora pomaga
ujawnić się wewnętrznym umiejętnościom człowieka.

Wilk występuje w najstarszych mitach i opowiadaniach o bogach. Według legend brał udział w stworzeniu
człowieka. Ludziom, zwłaszcza wojownikom wyróżniającym się na polu walki, nadawano imiona związane z
wilkiem. Wizerunek wilka występuje na godłach państwowych, herbach szlachetnych rodzin i emblematach
wojskowych.
W starożytnej Grecji wilk (lykos) często pojawia się w mitologii i przypisywany był Apollowi – bogu światła /
słońca. W starożytnym Rzymie wilk był symbolem boga wojny Marsa. Uważano, że pojawienie się wilka przed
bitwą wróżyło zwycięstwo. W kulturze nordyckiej wilk był zwierzęciem świętym. Bóg Odyn występował w
otoczeniu wilków. Również Słowianie czcili wilka. Określali go mianem „lut”, „luty”. W Japonii wilka nazwano
ookami i był czczony prawie do końca XIX wieku.
Wraz z rozwojem chrześcijaństwa zmienił się stosunek człowieka do zwierząt. Wilk stał się symbolem wszelkich
negatywnych cech, takich jak chciwość, rozpusta i przebiegłość. W Biblii jest wielokrotnie wymieniany jako
symbol herezji i grzechu.
Od tej pory wilk zaczął również symbolizować winę, ciemność, noc, szatana, demony, zniszczenie, dzikość,
drapieżność, wojnę, agresję, nieustępliwość, chytrość, przebiegłość, zawiść, chciwość, kłótliwość, tchórzostwo,
ubóstwo, nędzę, opiekę, melancholię, herezję.

Co symbolizuje Wilk

2016-06-21 Wilk