Co symbolizuje tatuaż – Drzewo

Symbolizuje wzrost, odradzanie się, jedność, wiedzę,  energię, mądrość, zdrowie, płodność.

Cechą drzewa jest łączenie sił podziemnych (przez korzenie), z siłami sfer niebieskich (korona) i życiem na ziemi (pień). Symbolizuje uniwersalny sens życia i jego niekończącą się ewolucję, nieśmiertelność i wieczną odnowę.

Drzewo jest wspólnym symbolem dla wielu kultur. Dla Celtów był to dąb, lipa dla ludów germańskich, brzoza dla Słowian, jesion dla Skandynawów, oraz modrzew lub brzoza dla ludów Syberii.

Drzewo odwróconym korzeniami do nieba, a koroną skierowaną do ziemi symbolizuje święte pochodzenie człowieka i zachęca go do tego, aby uwolnił się od ziemskich, materialnych ograniczeń i znalazł w sobie, istniejące pod maską iluzji, własne wewnętrzne Niebo.

W Starożytności drzewo było symbolem dobra i zła (Adam i Ewa), życia (raj), drabiny do nieba (Abraham), wiecznego odradzania się (księga Hioba).

W Średniowieczu prezentowane było jako symbol krzyża (pieśń o Rolandzie) oraz męki (Boska Komedia).

W Renesansie natomiast miało wydźwięk bezpieczeństwa i gościnności (J. Kochanowski), a w Romantyzmie było uważane za symbol śmierci (J. W. Goethe).

W Pozytywizmie drzewo było traktowane jako postawa wobec świata (A. Asnyk), symbol potęgi i dowodu na kruchość człowieka (B. Prus), śmierci i zagłady (H. Sienkiewicz).

We współczesnej literaturze drzewo jest traktowane jako ciągłość bytu (J. R. R. Tolkien), symbol narodu (K. K. Baczyński).

Znaczenie symbolu DRZEWA

2016-04-28 DRZEWA