Co symbolizuje – Korona

Korona jest symbolem władzy, najpowszechniejszym atrybutem potęgi królewskiej i splendoru. Oznacza chęć osobistego rozwoju i gotowość do zgłębiania samoświadomości, a także myśli, rozsądku, odpowiedzialności.  Jest oznaką prymatu w określonej dziedzinie. Od czasów śmierci Chrystusa stała się także symbolem męki, cierpienia i upokorzenia.

Korona królewska jest symbolem siły, triumfu, zwycięstwa, zasadności, chwały, zmartwychwstania, nieśmiertelności i sprawiedliwości. W przeszłości wierzono, że królowie byli bezpośrednio namaszczeni przez Boga, którego moc płynęła przez nich, chroniąc ludzi.

Koncepcja korony pochodzi od nakrycia głowy, które ozdobione zostało klejnotami. Umieszczenie jej na czyjejś głowie wskazywało wybrańca i konsekrowaną rolę użytkownika. Poza koncepcją poświęcenia i egzaltacji, korona wykazała też obecność honoru.

Początkowo korony były wykorzystywane przez arcykapłanów, dopiero później przez rody królewskie. Jej prekursorem był naczółek zwany diademem, który noszony był przez perskich władców, a następnie został przyjęty przez Konstantyna I i wszystkich kolejnych władców późniejszego Imperium Rzymskiego. Za najstarszą koronę na świecie uważa się ponad 6000-letnią starożytną relikwię odnalezioną w odległej jaskini w Pustyni Judzkiej niedaleko Morza Martwego w 1961 roku.

Co symbolizuje Korona

2016-09-30