Regulamin Programu Lojalnościowego Studia Tatuażu TIME 4 TATTOO

Regulamin Programu Lojalnościowego 01.10.2020

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady działania Programu Lojalnościowego dla Klientów studia tatuażu artystycznego TIME 4 TATTOO.

2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest studio tatuażu artystycznego TIME 4 TATTOO z siedzibą w Warszawie.

II. CEL PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Program Lojalnościowy ma na celu nagrodzenie stałych klientów studia tatuażu artystycznego TIME 4 TATTOO.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być osoba fizyczna, pełnoletnia i niepełnoletnia (dalej „Uczestnik”).

2. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest odebranie Karty do zbierania pieczątek.

IV. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. Każdy klient, który dokona zakupów otrzyma punkty na swojej Karcie Klienta.

2. Liczba przyznanych punktów zależy od wydanej kwoty:

– za kwotę do 500zł przyznawanych jest 5 punktów;

– za kwotę w przedziale cenowym 501zł – 2.000zł przyznawanych jest 10 punktów;

– za kwotę powyżej 2.001zł przyznawanych jest 20 punktów.

3. Klient otrzymuje pieczątkę wyłącznie w kasie, w momencie i dniu dokonania zakupów.

4. Po zebraniu przez Klienta 70 punktów przysługuje mu jednorazowy rabat w wysokości 70% na wykonanie dowolnego tatuażu o wartości do 2.000zł.

V. REKLAMACJE

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Programem Lojalnościowym Uczestnik powinien informować Organizatora.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail  lub telefon.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

VI. DANE OSOBOWE

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest studio tatuażu artystycznego TIME 4 TATTOO z siedzibą w Warszawie. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: studio@time4tattoo.pl

Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym studia tatuażu artystycznego TIME 4 TATTOO oraz w celach marketingowych – wyłącznie w zakresie marketingu usług własnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczestnictwa w programie lojalnościowym studia tatuażu artystycznego TIME 4 TATTOO i niezwłocznie zostaną z niego usunięte po wycofaniu zgody.