Co symbolizuje tatuaż – Husarz

Husaria – najskuteczniejsza formacja wojskowa w dziejach Polski i jedna z najskuteczniejszych w dziejach
świata. Niezwyciężona przez dwa stulecia, co jest ewenementem na skalę światową, bo zazwyczaj największe
armie świata miały swoje wielkie chwile przez dwie dekady.

Husaria jest chlubą i dumą Polski, która wiodła wojska Rzeczypospolitej od zwycięstwa do zwycięstwa
rozbijając nieprzyjaciół przeważających nawet 150-krotnie. Uznawana jest za najlepszą, najpiękniejszą i jedną
z najskuteczniejszych kawalerii świata.

Nazwa husaria pochodzi z języka serbskiego, gdzie usar lub gusar oznacza konnego wojownika, korsarza lub
rozbójnika. Pierwowzorem polskich elitarnych oddziałów husarzy, byli węgierscy jeźdźcy zwani usarzami lub
racami. To właśnie od nich Polacy przejęli charakterystyczne części uzbrojenia, takie jak skrzydła i długie
kopie.
– Husarz – żołnierz husarii, półciężkiej formacji kawaleryjskiej I Rzeczypospolitej.
– Huzarz (od huzar węg. huszár – rozbójnik) – węgierska lekkozbrojna jazda powstała w XV wieku.

Husaria w Polsce istniała niemal trzy stulecia (XVI-XVIII w.).W początkowym okresie Husaria była jazdą lekką.
Jednak po reformach wojskowych Stefana Batorego, husaria została przekształcona w półciężką jazdę
przełamującą.
Za sukces Husarzy odpowiadały przede wszystkim rumaki i broń, na które wydawali olbrzymie kwoty.
Najdroższe konie kosztowały równowartość ponad 1000 muszkietów lub 22 lekkich dział. Specjalnie chowane
zwierzęta były niezwykle waleczne i odważne, dzięki czemu taranowały swoimi piersiami płoty i piki. Płaciły za
to ranami i śmiercią, ale dzięki ich poświęceniu rycerstwo polskie dokonywało rzeczy niemożliwych
Husarze posługiwali się drążonymi w środku kopiami, których długość przekraczała czasem 6 metrów. Dzięki
nim, rycerstwo polskie i litewskie obalało nawet pikinierów wyposażonych w długie spisy. Te atrybuty
wojowników sprawiały, że bogaty poczet husarski kosztował tyle, co drewniany most na Wiśle pod Warszawą.

Elementem charakterystycznym Husarii są “skrzydła”, mocowanie do napleczników lub troczenie do siodeł
husarskich. Nie zawsze jednak były to dwa skrzydła. Często ograniczano się do jednego skrzydła mocowanego
centralnie lub troczonego z jednej strony konia.
Nie do końca wiemy jaka była rola skrzydeł, prócz czysto reprezentacyjnej. Uważa się, że mogły pełnić funkcje:
– straszenia koni nieprzyjaciela – przez szelest jaki wydawały;
– ochronne – miały chronić przed cięciem szablą od tyłu lub ochraniać przed uchwyceniem na arkan przez
Tatarów;
– oddziaływania na psychikę przeciwnika – miały przekształcać wojownika w istotę niezwykłą, ponadnaturalną,
wyposażoną w wielką moc.

Co symbolizuje Husarz

TIME4TATTOO Husarz