UWAGA! UWAGA! WIOSENNY KONKURS

To nie kostka Rubika, ale kostka Patryka.

Kto podejmie wyzwanie? Osoba, która ułoży tę kostkę otrzyma prezent w postaci dowolnego tatuażu, w wybranej technice, który wykonany zostanie w studiu TIME4TATTOO.

IMG_3542

Haaa ale nie jest łatwo, jest haczyk 😉 Jeszcze nigdy nikomu nie udało się tej kostki ułożyć, a zabierały się za nią już największe głowy. Jeśli czujesz się na siłach podejmij rękawice i sprawdź kto zwycięży w starciu, Ty czy kostka Patryka?

IMG_3515

Regulamin zabawy “To nie kostka Rubika, ale kostka Patryka”:

“Organizator”

Studio Tatuażu Artystycznego TIMe4TATTOO

“Uczestnik”

Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto bierze udział w zabiegu tatuażu, w studiu TIME4TATTOO.

„Zasady konkursu”

Konkurs organizowany jest dla osób, które podczas zabiegu tatuażu chcą skorzystać z zasobów Fun Box’a i ułożą całą kostkę Patryka.

„Zwycięzca konkursu”

Każda osoba, która podczas zabiegu tatuażu ułoży kostkę Patryka.

„Nagroda”

Nagrodą jest możliwość wykonania kolejnego, dowolnego tatuażu, w wybranej technice i wielkości w studiu TIME4TATTOO.

„Czas i miejsce trwania konkursu”

Konkurs przebiega w studiu TIME4TATTOO

Konkurs rozpoczyna się w dniu 18 kwietnia 2016 r. i trwa bezterminowo, aż do odwołania

„Odpowiedzialność organizatora”

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

„Pozostałe kwestie”

Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na  publikację wizerunku i danych osobowych, na zasadzie licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych

Uczestnik biorąc udział w Zabawie oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.time4tattoo.pl